Đích đá đơn Kangrui
Giá: 170,000 VND
Giá KM: 160,000 VND
Đích đá đơn Tuấn Vũ
Giá: 140,000 VND
Giá KM: 135,000 VND
Găng tay đấm bốc trẻ em Kangrui
Giá: 290,000 VND
Giá KM: 250,000 VND
Găng tay đấm bốc Kangrui 2033
Giá: 390,000 VND
Giá KM: 350,000 VND
Đích đá Kangrui 2050
Giá: 380,000 VND
Giá KM: 370,000 VND
Đích đá vuông Kangrui 2057
Giá: 410,000 VND
Giá KM: 390,000 VND
Đích đá vuông Kangrui 2061D-2 loại to
Giá: 380,000 VND
Giá KM: 370,000 VND
Găng tay boxing Everlast
Giá: 310,000 VND
Giá KM: 290,000 VND
Mũ boxing
 
Giá: 185,000 VND